Vårt uppdrag

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag som församling och kyrka i Vetlanda är att sprida evangeliet om Jesus och vinna människor för himmelen. Vårt liv på jorden är kort mot den evighet som väntar alla människor, vare sig vi tror på det eller inte. Bibeln säger att det finns bara en väg till himmelen och till Gud och den vägen är Jesus Kristus. Jesus säger själv att Han är vägen sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom Honom. För att komma till himmelen måste vi också leva i renhet nära Jesus. Bibeln säger att inget orent någonsin kommer in i himmelen.

Sverige är det mest sekulariserade landet i världen som i stort vänt Gud ryggen. Nu har Europride startat, där synd och orenheten lyfts fram som något naturligt i vårt land. Man säger vi skall värna för ”allas lika värde”. Visst är alla människor lika värda inför Gud. Men vi måste komma ihåg att Gud hatar synden.

1 Kor 6:9–10 Vet ni inte att orättfärdiga inte ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken sexuellt omoraliska eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike.

För att ärva Guds rike så måste vi tvättas rena i Jesu blod.

1 Kor 6:11 Sådana har några av er varit. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.

Om vi nu anser att alla människor är lika värda så är det församlingens och kyrkans plikt att varna de människor som är på fel väg med sina liv. Sedan syndafallet i Edens lustgård så har Satan försökt förföra människan. Profeter och Gudsmän har trätt fram och varnat för Guds dom på grund av synd. Vi vet hur det gick på Noas tid. Folket gjorde ingen bättring. När Gud stängt dörren till arken var det för sent. Vi vet också hur det gick för Sodom. Gud hade lovat rädda staden om det fanns tio rättfärdiga där. Gud är full av nåd men det finns också en gräns. Tyvärr fanns det inte ens tio rättfärdiga människor i Sodom och staden gick under. Vi läser om andra profeter i Gamla testamentet som varnade när Israels kungar och folk inte följde Herren. Vissa kungar omvände sig och undvek straffdomar, andra gjorde inte det och det förde med sig att domen som de varnades för blev verklig.

Du kanske menar och tycker att vi nu lever i Nya testamentets och nådens tidsålder. Men hela Nya testamentet visar klart och tydligt att om vi skall nå himmelen så måste vi vara renade i Jesus blod och följa Honom och Hans ord.

Sverige har varit benådat från straffdomar tillbaka i tiden. De profetiska varningarna togs då på allvar och många omvände sig. Djupt troende syskon bad och fastade för vår nation och många missionärer sändes ut från Sverige till främmande länder. Detta gjorde att Sverige undvek invasion från främmande makt.
Idag träder profeter åter fram och varnar Sverige för straffdomar om det inte sker omvändelse och kursändring. Det mörker och den synd som florerar idag i vårt land, är långt vida värre än hur det var i slutet på 1940-talet och början på 1950-talet. Gud är nådig och varnar oss och vi måste ta åt oss dessa varningar innan det blir för sent.

2 Krön 7:14 Men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.

Det känns bara så tråkigt att det uppstått en förkunnelse i Sverige som endast talar om Guds stora nåd. Och att Gud inte alls kommer med dom på grund av den stora synd som florerar i vårt land. Vi behöver bara gå tillbaka till Bibeln, som är Guds ord, och se vad som händer om man inte lyssnar till varningar och vänder om.

Jag vill tillhöra den skara som lever i omvändelse, renhet och som söker Herrens ledning för genombrott och väckelse i vårt land. De människor jag möter skall kunna se Jesus i mig. Jag hoppas att denna lilla föraktade skara växer och mångdubblas så att Sveriges land ännu en gång kan räddas från straffdomar.

Tiden är kort så min uppmaning är: VÄND OM NU!

Leif Johansson