Vår kallelse

Församlingen har det senaste året starkare upplevt behovet av att söka Herren för ett andligt genombrott i Vetlanda och på Höglandet.

Profetiska tilltal från flera Herrens tjänare har bekräftat att Han vill utgjuta sin Ande över oss. Jesus har lovat i sitt ord att om vi tar vårt kors och följer Honom är vi Hans lärjungar. Då kan vi med frimodighet be om det som vi önskar och vi skall få det vi ber om. Jesus har gjort allt för oss och vi behöver bara öppna våra hjärtan och ta emot av Hans bönesvar. Jag är övertygad om att när vi håller oss till ordet som är Jesus så är Han med och stadfäster sitt ord med de under och tecken som följer det.

Vi har under våren varit ute på stan på lördagar. Då har vi sjungit, vittnat och bett för Vetlandaborna. Flera av dem vi bett för har upplevt helande i sina kroppar. Lördagen den 16 juni från kl 11:00 kommer vi vara ute på stan igen för att sjunga och vittna om Jesus. Vi kommer också att be för människor som är sjuka och de som vill omvända sig och bli en Jesu efterföljare.

Vetlanda Friförsamlings uppdrag och kallelse är att vara ute bland folket för att sprida det glada budskapet om att Jesus förmår att hela och upprätta till både ande, kropp och själ.

Leif Johansson