Helöverlåten till Jesus

Helöverlåten till Jesus

Antikrists och antikristers framträdande

Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss. Ni har en smörjelse från den Helige och känner alla sanningen. Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen. Vem är lögnaren, om inte den som förnekar att Jesus är Kristus? Den är Antikrist som förnekar Fadern och Sonen. Den som förnekar Sonen har inte heller Fadern. Den som bekänner Sonen har också Fadern. Låt det ni har hört från början förbli i er. Om det som ni har hört från början förblir i er, kommer ni också att förbli i Sonen och i Fadern. Och detta är vad han själv lovade oss, det eviga livet.
1 Joh. 2:18-25

Ovanstående bibelord är ett aktuellt budskap till oss i idag. Mörker, villfarelse och antikristliga budskap florerar ännu mer i vår tid än någonsin. Kristna normer förkastas. Vi kan bara se hur läget är i lilla Vetlanda. Vecka 37 blev en vecka med budskapet ”Var den du är”. Detta anammades av kyrkorna och man ställde gladeligen upp. Vårt påpekande att detta budskap inte stämmer med vår kristna värdegrund blev nertystat. Att man dessutom tog fram en affisch i pridefärger visar på en blindhet inför vad Guds ord säger om att inte släppa in världen i Guds församling. Prideflaggan är en politisk flagga som står för normlöshet, sexuell omoral och perversitet. Att hissa denna flagga framför stadshus och museum leder inte till Guds välsignelse över staden. Vi skall som Jesus älska alla människor, men inte synden.

Min längtan och bön är att vi skall få uppleva en genomgripande väckelse och besökelsetid som griper tag i vårt svenska folk. För att detta skall ske behöver vi ropa till Herren och varje dag leva i omvändelse med våra liv. Jag ser framför mig en Guds församling som börjar leva som man gjorde på apostlarnas tid och i forna väckelsetider i vårt land. Om vi är fyllda med Jesu kärlek och den helige Andes kraft så kommer vi att dra sökande människor till oss. Tänk dig att människor kommer i syndanöd när du möter dem på gatan eller när de går förbi kyrkan, ditt hus eller din lägenhet. Om detta skedde på apostlarnas tid och i forna väckelsetider i vårt land så kan det ske även idag. Men det kan bara ske om vi lever våra liv i överlåtelse till Jesus och prioriterar honom utan någon kompromiss. Jag vill leva ett helöverlåtet liv till Jesus! Vill du?

Leif Johansson