Möteshelg med Stojan Gajicki

Möteshelg med Stojan Gajicki

Den 26-27 september var det möteshelg med Stojan Gajicki. Här nedan kan du se dessa möten via vår YouTube kanal:

26 september – Bli fri från människofruktan – Stojan Gajicki
27 september – Guds tid för belöning – det är inte förgäves!