När Herren Jesus Kommer

När Herren Jesus Kommer

Jesus kom första gången till jorden med syftet att försona all världens synd och göra det möjligt för människorna att försonas med Gud och återfå kontakten som bröts vid syndafallet i Edens lustgård. Under sin tid på jorden frälste och botade Jesus alla människor som ville ta emot Honom. Men det var också många som förkastade Jesus. Man trodde inte på honom eller man ville inte följa honom.
Genom att dö på korset för hela mänsklighetens synd så gjorde Jesus det möjligt för alla människor att få sina synder förlåtna och återfå kontakten med Gud.
Så den som tar emot frälsningens under får genom Jesu uppståndelse också ta emot ett evigt liv tillsammans med Honom.

Enligt Jesu löfte så kommer Han tillbaka för att hämta de som tagit emot Honom. Men Jesus hämtar bara de som tagit emot Honom och lever i renhet och omvändelse. Ingen synd eller orenhet kan någonsin komma in i Himmelen. Vi behöver var och en rannsaka oss hur vi lever våra liv.

Bryt negativa tankar!
Låt Jesus vara med dig i allt vad du gör!
Gör inget där inte Jesus är med dig!
Lev i sanningen!
Lev i omvändelse!
Ha en förväntan och tro på Jesus!
Läs ordet och be varje dag!  

2 Tess. 1:7–9 Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt. 
Sök därför Jesus medan Han låter sig finnas!
Idag är frälsningens dag!
Jesus kommer snart tillbaka!