Är du redo att möta Jesus?

Är du redo att möta Jesus?

Budskapet om att Jesus snart kommer tillbaka har ljudit sedan Jesu himmelsfärd för snart 2000 år sedan. Detta är ett budskap av tröst och uppmuntran men även ett budskap om att se till att leva på ett sådant sätt som gör att vi är redo att möta Jesus. Vi kan inte ha synd i våra liv för att få vara med när Jesus hämtar sin församling och brudeskara.


Det talas överlag väldigt lite om denna kommande största händelse i världshistorien. En händelse som förr eller senare kommer att ske. Församlingens viktigaste uppgift är att få människor räddade för himmelen och evigheten. Vi bestämmer här i detta liv om vi skall tillbringa evigheten tillsammans med Jesus i himmelen eller tillsammans med djävulen i helvetet. Tänk dig en evighet! Detta liv är endast ett ögonblick mot en evig evighet. Det finns förkunnare som säger att Jesu tillkommelse ligger lång borta och att händelsen inte kommer inträffa i vår generation.


Men mycket av det vi nu ser hända i vår värld är tecken på vad som skall hända enligt bibeln i den sista tiden strax innan Jesus kommer. Ta bara den pågående pandemin. Flera röster från olika världsledare träder fram och säger att det behövs en ny världsordning med kontroll. Påven håller på att förbereda en världskyrka där alla religioner är samlade. Detta är bara ett par bevis på att vi lever i den yttersta tiden. Matt.24:44 ”Var därför också ni beredda! Ty i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen”. Det gäller därför att vara redo och leva i omvändelse med sitt liv. (Att leva i omvändelse är att leva i renhet och följa Guds ord och alltid ha Jesus som Herre i livet). Vi har heller inte löfte om någon morgondag. Livet kan sluta hastigt. Då är det tryggt att ha lagt sitt liv i Herrens händer. Gör det innan det blir försent.