Ändens tid!

Ändens tid!

Vi lever idag i ändens tid av mänskligheten. i Luk. 21:25-26 säger Jesus:
Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas.

Ja, vi upplever idag att något av detta sker nu i världen. Alla länder och folk verkar vara drabbade av detta Corona virus. Ekonomier rasar. Arbetslösheten ökar. Många får svårt att försörja sig. Hungersnöden ökar i Asien, Afrika och Mellanöstern. Vad kommer att hända? När är viruset borta? Vad kommer härnäst? Det är många frågor som finns. Är det födslovåndorna som har börjat?

 I Kärnbibeln Matt. 24: 7–8 står det: ”Folk (etniska folkgrupper) ska resa sig mot folk, och kungarike mot kungarike.
[Även tecken i naturen:] Det ska bli: hungersnöd (matkris, skördar som slår fel), och plågor (sjukdomar, epidemier, ondska som hotar mänskligheten), och jordbävningar (havsstormar, tsunamivågor) på olika platser. Allt detta är bara förvärkar (de första födslovåndorna före en ny födelse).”  Det gäller för Guds församling att hålla ut och bevara tron och leva nära Jesus. Vers 13: Men den som står fast fram till slutet ska bli frälst (räddad, helad, befriad, trygg, bevarad).

Jesus kallar sin församling att nu gå in djupare i bön, överlåtelse och att vara Hans lärjungar på riktigt och göra det han befallt oss att göra.                                                   

 Mark. 16:15-16 Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd.

Vi har fått ett uppdrag av Jesus att fullfölja. Den helige Ande manar sin församling att rusta sig för att bärga den sista skörden.