Vår Självbild

Vår Självbild

Vilken bild av mig vill jag att min omgivning skall ha av mig? Lever jag upp till den bilden? Det är en fråga som vi behöver ställa oss var och med jämna mellanrum. Vi behöver fundera på hur vi bemöter människor i vår närhet och de som vi möter i det dagliga livet. Bemöter jag människor (syskon eller främmande personer) med vänlighet och kärlek eller har jag en frånstötande attityd som kan vara dömande och likgiltig. Att vi bemöter andra medmänniskor med respekt och kärlek är av mycket stor betydles för att vi skall vinna seger för Guds rike. Om jag har en attityd av likgiltighet och själviskhet så ger det ifrån sig fel signal och jag inger då inget förtroende eller någon respekt för min tro. Att alltid uppträda vänligt och kärleksfullt först och främst mot trossyskon men även mot de som ännu inte tagit emot Jesus är det bud som Jesus själv har gett oss.

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod. Ha överseende med varandra och förlåt varandra, om ni har något att anklaga någon för. Så som Herren har förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärleken, bandet som förenar till fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid ni är kallade till i en och samma kropp. Och var tacksamma. Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.  Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom.
Kol 3:12-17