Sann glädje och trygghet

Sann glädje och trygghet

Människan jagar ständigt efter att hitta glädje, lycka, tillfredsställelse och ett bra liv. Detta är inget fel. Alla vill vi ha ett bra och bekymmerslöst liv här på jorden. Men det är lätt att hamna i ett tillstånd där man ständigt är på jakt efter den maximala lyckan. Kan jag tjäna mer pengar så bli jag lycklig. Kan jag hitta rätt partner att gifta mig med. Får jag bara detta så blir allt bra o.s.v. Många prövar droger för att få en stund av lycka. Det finns de som söker lycka i new age och österländsk religion. Vilket till slut kan resultera bundenhet och självmordstankar.
För att få verklig mening med livet och att inte ständigt törsta efter mer och mer så behöver du dricka av det vatten som Jesus ger.

Joh. 4:14 Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger blir en källa i honom med vatten som flödar fram till evigt liv.”

Jesus ger det vatten som flödar inom dig av glädje och lycka. Vi behöver också tänka på den korta tid vi har här på jorden. Ger du ditt liv helt till Jesus så är du garanterad en evighet tillsammans med honom.

I det som nu händer i vår värld med pandemi och ekonomisk kris så är det tryggt att kunna lägga sitt liv i Guds händer. Vad som än sker runt omkring oss kan vi alltid lita på att Herren beskyddar oss när vi gett våra liv till Jesus och följer honom.  När vi vandrar nära Jesus och umgås med Honom i ordet och bönen varje dag så flyr fruktan och oro för framtiden. Vi kan alltid lita på att Jesus leder och hjälper när vi ber till honom.