Evigt liv

Evigt liv

          

Matt. 19:16-26
Jesus och den rike unge mannen
 En man kom fram till Jesus och frågade: “Mästare, vad skall jag göra för gott för att få evigt liv?” Jesus sade till honom: “Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.” Han frågade honom: “Vilka?” Jesus svarade: “Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Hedra din far och mor och Du skall älska din nästa som dig själv.” Då sade den unge mannen till Jesus: “Allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas?” Jesus svarade: “Vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig.” När den unge mannen hörde detta, gick han bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.
Jesus sade till sina lärjungar: “Amen säger jag er: det är svårt för en rik att komma in i himmelriket. Ja, jag säger er: det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” När lärjungarna hörde det, blev de mycket förskräckta och sade: “Vem kan då bli frälst?” Jesus såg på dem och sade: “För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”  


Den rike unge mannen som kom till Jesus med frågan om vad han skulle göra för att få ett evigt liv. Han fick ett svar vad som fattades honom. Var Jesu svar svårt att genomföra? Nej det var praktiskt sett mycket enkelt. Man kan fråga sig varför den rike unge mannen värderade sina ägodelar mer än att få ett evigt liv. Att få ett evigt liv borde vara värt allt. Denna världens rikedom och ägodelar fångar människorna i ett nät som är svårt att t sig ur. De flesta vill heller inte komma ur detta nät.

En besökande pastor återgav för en tid sedan en dröm som berättats för honom som en broder haft för länge sedan. Drömmen var att Jesus kom på skyarna för att hämta sin brud och församling. Människor rycktes upp i skyn. Den här brodern rycktes också upp. Men plötsligt stannade hans färd uppåt av. Han fick till sin förfäran se att han var fäst i ett rep som höll honom kvar vid jorden. Repet var bundet fast vid hans cykel. Denna ägodel var kär för honom och höll honom kvar. Brodern vakande ur sin dröm och var mycket skakad.
Denna dröm är en väckarklocka för oss att vi måste se till att vi inte har något som binder oss vid denna världen. Att vara bunden av rikedomar och ägodelar är mycket allvarligt. Jesus säger till och med att det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Att få ta del av det eviga livet med Jesus borde vara värt allt. En evighet i Guds himmel mot en kort tids njutning på denna jorden borde inte vara så svårt att besluta sig för. Men tyvärr fångar den här jordens ägodelar människorna i sitt nät. Min uppmaning är att du ser till att det inte finns något som binder dig vid denna värld. För du vill väl vara redo när Jesus kommer för att hämta sin brud och församling?