Att vara en kristen

Att vara en kristen

Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss. Det vi har sett och hört förkunnar vi för er, för att också ni skall ha gemenskap med oss. Och vår gemenskap är med Fadern och hans Son Jesus Kristus. Och detta skriver vi för att vår glädje skall vara fullkomlig.
Detta är det budskap som vi har hört från honom och som vi förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom och vandrar i mörkret, så ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd. Om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare, och hans ord är inte i oss.
1 Joh. 1—10

Att vara en kristen är ett viljebeslut vi tar genom att följa Jesus. Det räcker inte med att kalla sig kristen för att vara en kristen. En verklig kristen är en person som följer Jesus och är Hans lärjunge. Att bara kalla sig kristen utan att egentligen veta vad det innebär blir en falsk kristendom. Att vara en kristen är att bekänna sin synd och låta Jesus bli Herre i sitt liv. Efter man tagit emot Jesus och blivit frälst så fortsätter man att vara en Jesu lärjunge och efterföljare genom att läsa och följa Hans ord (Bibeln).

Det går inte att leva sitt liv i synd och mörker och samtidigt säga att man är kristen. Ett sådant liv leder till fördärvet. Jesus vill ha hela hjärtat. Låt Jesus bli herre i ditt liv och leda dig på de rätta vägarna för ditt liv. Jesus är trofast och rättfärdig och han förlåter och renar oss när vi från djupet av våra hjärtan ber om frälsning och förlåtelse. Om du vill vandra i ljuset så öppna ditt hjärta för Jesus. Han är det verkliga livet.

Låt den gamla psalmen nedan bli en bön och proklamation för dig att vara en kristen..

Jag är en kristen och vill det vara, Tills sol och måne ej skiftar mer.
Jag är en kristen, så vill jag svara, Om hela värden än åt mig ler.
Jag är en kristen och trogen bliver, Jag älskar Kristus som gjort så väl.
Min första kärlek jag honom giver, Han är det värd, han har frälst min själ.

Jag är en kristen o nådens under, Att Jesus frälst mig en syndens träl.
Jag är en kristen, trots männskofunder Och satans list en befriad själ.
Jag är en Kristen och går att strida I Herrens namn emot synd och värld,
En ringa stridsman vid Jesu sida, Som vinner seger med Andens svärd.


Jag är en kristen det ordet klingar I sorgens timma som skön musik.
 Det lyfter anden på örnavingar Till salig vila i himmelrik.
 Jag är en kristen, och klappar döden På hjärtedörren med tunga slag,
Jag fruktar icke, ty utur nöden Mig Herren frälsar, O sköna dag!
J.Grytzell 1892