Framtidstro eller oro?

Framtidstro eller oro?

Ett nytt år har med sig förväntningar, framtidstro och löften om att leva ett bättre liv. Många ger varandra löften att leva sundare och bättre på olika områden. Man vill förändra och göra saker och ting bättre. Detta är bra och ger ett bättre liv om man kan leva upp till de löften som man ger.

 Ett nytt år för också med sig en oro för vad som kommer att ske i vår värld. Vi har levt i två år med en pandemi som ser ut att fortsätta ett bra tag till. Vad är sanningen om denna pandemi? Är det bra att vaccinera sig eller inte? Hjälper vaccinet eller skadar det oss? Är det som sägs från regering, FHM och media hela sanningen?  Är det en pandemi eller är det en inkörsport till ett kontrollsamhälle? Det är frågor som var och en av oss behöver ställa sig och kontrollera kritiskt.

Sedan har vi hot och rykten om krig i vår närhet. Problem med elförsörjning och höga elpriser där matbrist kan bli en följd. Sverige är inte självförsörjande på föda. Naturkatastrofer ökar i världen. Människor svälter. Man kan lugnt säga att detta är början till den vedermöda som bibeln talar om. Det kommer svåra tider över vår värld. Tyvärr så tror jag att Sverige inte kommer undan denna gång. Men vi skall inte låt våra hjärtan oroas. Jesus kommer att hjälpa och leda oss igenom alla prövningar. Det har vi hans löften på.   I Joh. 14:1–7 kan vi läsa vad Jesus säger.

Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min Faders hus finns många rum. Om det inte vore så, skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er? Och om jag än går och bereder plats åt er, skall jag komma tillbaka och ta er till mig, för att ni skall vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni.”

Thomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus sade till honom: ”Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, skall ni också lära känna min Fader. Och härefter känner ni honom och har sett honom.” Filippus sade: ”Herre, låt oss få se Fadern, så räcker det för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit hos er, och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du säga: Låt oss se Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och att Fadern är i mig? De ord som jag talar till er, talar jag inte av mig själv. Fadern förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig: jag är i Fadern och Fadern är i mig. Om ni inte kan tro det, så tro för gärningarnas skull. 

När du släppt in Jesus som Herre i ditt liv och låter honom leda dig så behöver du inte vara orolig inför framtiden och evigheten. Att hålla sig på sannings väg ger en trygghet som räcker ända in i evigheten. Jesus har dessutom lovat att han ska bereda rum för oss i Faderns hus i himmelen. Han har också lovat att komma och hämta oss hem för att Han vill att vi skall vara där han är. Lägg ditt liv i Jesus händer du kan alltid lita på honom. Jesus är den verkliga sanningen och det verkliga livet.

Min uppmaning till dig är att lev ett rent och helgat liv varje dag. Läs bibeln och be att Herren visar dig hur du skall leva ditt liv. Jag vill också uppmuntra dig att fasta och be för att Herrens gärningar skall bli synliga med under och tecken. Be också för en mäktig andeutgjutelse där människor kommer i syndanöd och blir frälsta och räddade. Vi behöver verka medan dagen varar. Snart kommer natten då det blir för sent.