Vetlanda Friförsamling

Vi söker ungdomsledare

Det är Församlingens kallelse och längtan att göra nya lärjungar. Att vänja och visa de unga vilken väg som är den rätta i livet är ett av uppdragen som Jesus har gett oss.

Vi ser ett stort behov av att samla och möta Vetlandas ungdomar för att visa dem att det finns ett liv att leva som är meningsfullt. De unga behöver lära känna Jesus innan de dras allt längre ut i värden.

Vi upplever nu att det är dags att utöka arbetet i församlingen och söker därför
en driven självgående ungdomsledare till detta pionjärarbete med ungdomar mellan 11–20 år.
Tjänstens omfattning får vi komma överens om.

Du som känner Herrens kallelse att jobba med ungdomar och göra lärjungar, hör av dig till vår föreståndare. Du hittar mejl och telefonnummer under kontakt.