LÅT DÖPA DIG!

LÅT DÖPA DIG!

Matt 28:16–20
Jesu missionsbefallning
De elva lärjungarna gick till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom, men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Dopet instiftades efter Golgata i samband med att Jesus uppenbarade sig för lärjungarna. Tidpunkten säger oss att dopet från allra första stund haft med förhållandet till den korsfäste och uppståndne frälsaren att göra.

Jesus missionsbefallning har sin motivering i Jesu allmakt. Hans makt omfattar både himlen och jorden. Orden ”himmel och jord” finns med ända från skapelseberättelsens inledning i
1 Mos 1:1. Att Jesus har makten i himlen och på jorden betyder att han har makten över hela skapelsen och hela universum.

Jesus är Messias konungen. Ängel sa till Maria i Lukas 1:32-33 Han ska bli stor och kallas den Högstes Son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. 33 Han ska vara kung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig ta slut.”

Jesus är konungarnas Konung och herrarnas Herre. Att Jesus har makten betyder också att han har makt över de verkliga makthavarna i tillvaron, nämligen djävulen och de onda andarna. Genom sin död och uppståndelse har han en gång för alltid besegrat djävulen och omintetgjort hans makt.

Ef. 1:20–22.
Gud uppväckte Jesus från de döda och satte honom på sin högra sida i himmelen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter, och honom som är huvud över allting gav han till församlingen. 

Fil. 2:9–11
Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn,  för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden,  och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.

Dopet är en bekräftelse på omvändelsen att man beslutat att följa Jesus och begrava den gamla naturer och uppstå tillsammans med Jesus som nya skapelser.

Apg. 2:38 Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige Ande som gåva.

Missionsbefallningen är tydligt med att man skall döpas efter omvändelsen till en Jesu lärjunge. Mark. 16:16.  Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Man behöver inte ha en färdig teologi för att bli döpt. Det som krävs är en personlig tro på Jesu död och uppståndelse och en vilja att lämna synden.

Den etiopiske hovmannen döptes av Filippus direkt efter omvändelsen.
Apg. 8:36-38.
När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?”  Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom.

Det är Jesus som har befallt oss att döpa dem som tror på honom. Därför kan vi inte ändra på förkunnelsen, så att den bättre passar ihop med den praxis, som tillämpas på många håll i idag.

Det riktiga är ju att människorna anpassar sig efter Guds ord i stället för att försöka anpassa Guds ord efter människorna. Dopet skall ske i den treenige Gudens namn ” Fadern, Sonen och i den helige Andes namn”
Den som låter döpa sig uppstår till ett nytt liv tillsammans med Jesus och står under Guds beskydd. Djävulen och synden har inte längre rätt till den som blivit döpt och vill leva för Jesus.

Det dop som Nya testamentet talar om är en trons handling. Att tro är att ta emot men det innebär också att lyda. Tron är inte en prestation från människans sida, utan en gåva från Gud.

Man förs inte till dopet, utan man kommer dit. Dopet är en personlig troshandling och är något som om man låter ske av fri vilja. Detta ger inget stöd för spädbarnsdopet och det finns inget stöd för detta i bibeln.
Tron och dopet är tätt sammanvävda och det går inte att skilja dem åt. Det bibliska dopsättet är hela människan sänkas ner i vattnet. Att bara skvätta lite vatten på huvudet är inte nog.

Gal. 3:26-27
 Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus.

Det är orimligt att skilja tron från dopet. Att dopet hör samman med frälsningen och upplevelsen av Jesu försoning beror på att dopet i sig själv är en bön och sker under bön. Petrus säger i 1 Petr. 2:21 att dopet:  ”är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse” Dopet är en bön i handling, en bön om att bli delaktig av Jesu försoningsverk.

Vad väntar du på? Res dig och låt dig döpas och tvättas ren från dina synder och åkalla hans namn.

Om du vill bli döpt så kontakta oss för dopsamtal.