Gör dig redo nu!

Gör dig redo nu!

Människosonen kommer
Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Men den dagen eller stunden känner ingen: inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. Så som det var under Noas dagar, så ska det vara när Människosonen kommer. Under dagarna före floden åt de och drack, de gifte sig och blev bortgifta ända till den dag då Noa gick in i arken, och de visste ingenting förrän floden kom och ryckte bort dem alla. Så ska det bli när Människosonen kommer.  Då ska två män vara ute på åkern. Den ene ska tas med, den andre lämnas kvar. Två kvinnor ska mala vid kvarnen. Den ena ska tas med, den andra lämnas kvar.  Var därför vakna, för ni vet inte vilken dag er Herre kommer.  Men det förstår ni att om husägaren visste när på natten tjuven kom, då hade han hållit sig vaken och inte låtit någon bryta sig in i hans hus. Var därför beredda också ni, för i en stund när ni inte väntar det kommer Människosonen. Matt.24:29-44.

Det mörknar alltmer i vår värld. Det är krig, jordbävningar, hungersnöd med många människor på flykt. I vårt land ökar våldet. Det sker flera mord varje vecka. Hur skall detta få ett slut? Synden utbreder sig också alltmer. Bedrägerier, rån, våldtäkter är mer vanligt förekommande än tidigare. Barnen skall fritt få välja om de vill vara pojke eller flicka. Ordet könsdysfori har blommat upp. RFSL och RFSU promotar och driver på en utveckling som skadar våra barn och unga. Människan är skapad av Gud till man och kvinna. Detta går inte att ändra på utan att förstöra kroppen, vilket leder till psykisk ohälsa. Det sker ca. 35 000 aborter vare år i Sverige som enligt vår skapelse är mord. Pride lyfts fram som en rörelse för allas lika värde. Detta är inte sant. Pride och dess färger står endast för normlöshet och sexuell omoral. Djävulen har här lyckats att förleda mänskligheten. Orsaken till allt detta är att människan har vänt Gud ryggen och gör sig själv till gud.

Vi kan se av allt det som nu sker att världen går mot sitt slut.

Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och vågornas dån. 26 Människor ska tappa andan av skräck i väntan på det som ska drabba världen, för himlens makter ska skakas. Luk. 21:25-27

På synd följer dom. Domen över vår värld nalkas med hast. Vi behöver alla göra oss redo för evigheten genom att låta Jesu blod rena och helga oss från all synd för att vara redo att möta Människosonen när han kommer. Förkasta inte Jesus och Hans nådeserbjudande. Nu är det frälsningens dag.

Gör dig redo nu!